Ja taas uusi avantin käyttäjä | AvantClub - Keskustelupalsta

QAku

Jäsen
Keskustelun aloittaja
25.4.2012
177
50
28
Itä-Uusimaa
Hei,

Tässä ilmoittautuu uusi avatin käyttäjä. Näinä päivinä pitäisi saapua Avant 750 DLX tieliikennerekisteröintynä. Kiitoksia kaikile tälle sivustolle kirjoitelleille, useammat mieltä askarruttaneet asiat on selvinny vanhoja säikeitä lukemalla.

Pari asiaa kuitenkin vielä mietityttää:

1. Polttoaine, diesel vai MPÖ? Eli kysessä tieliikennerekisteröity. Käyttönä pajan yleistrukkina, lumikone itselle ja muutama hoidettava ulkopuolinen tie ja satunnainen vuokraus.

2. Avant ja peräkärry. AKEn nainen kertoi tänään, ettei moottorityökoneeksi rekisteröidyn avantin perään saa laittaa kärryä. Onko näin? Olin haavelluit kippikärrystä.
 
1) mpö on mielenkiintoinen kysymys. Pikavoittoja on jaettu mm. kuormaajalle joka kuljetti purua yleisen tien yli. Töitä siis saa tehdä mutta ei kuljettaa mitään hyötykuormaa mpöllä.

2) tyhjää kärryä ja kärryä jossa työlaitteita ja koneen polttoainetta sekä tarvikkeita saa vetää yleisellä tiellä, luulisin. Mutta ei tavaraa tai muuta. Suljetulla alueella saa sitten vetää mitä lystää.
 
Moikka, kauhassa saa kuljettaa vain tietty m3 määrä(en muista määrä, mutta Avantille melko iso) että sitä ei lasketa kuljettamiseksi. Eli iso pyöräkuormain kyllä ylittää sen reilusti.

Ja vaunu tosiaan on niin kun maasturisti kirjoitti, vain tarvikkeita, polttoaineita, kauhoija jne. Ei siis kuljetusta, esim sora ja multaa.

Mutta onneksi olkoon tulevalle vekottimelle! Määkin haluaisin....
 
AKEn virkailija pokkana väitti, ettei moottorityökoneen perään saa kytkeä edes tyhjää kärryä (poislukien työlaitteet, kuten hiekoitin). Kysyin asiasta parinkin kertaa kun sitä hämmästelin ja vastaus oli aina sama. Tuo sääntö ei tule MPÖn käytöstä vaan moottorityökone "määräyksistä", kuulemma... Tiedä siitä mikä nyt on totuus sitten

Näyttäisi siltä, että dieselillä mennään ongelmien välttämiseksi...
 
http://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastukset/ajoneuvoluokat

Moottorityökone

Moottorityökone on työkoneeksi rakennettu ajoneuvo. Moottorityökoneita ovat esimerkiksi kauhakuormaimet, puominosturit ja lakaisukoneet.

Moottorityökoneeseen saa kytkeä perävaunun tai muun hinattavan laitteen, mutta siinä on sallittua kuljettaa vain koneen omia poltto- tai voiteluaineita ja työssä käytettäviä varusteita.

Yksityiskohtainen moottorityökoneen määritelmä on Ajoneuvolain (1090/2002) 15 §:ssä.

Näin pikainen googletus moottorityökoneesta.
 
Onko muuten Avantin tekemään kärryyn saatavissa tehtaalta 'tieliikenne' sarja, eli valot/vilkut? Ja mitenkä mahdetaan määritellä perävaunun sallittu maksimi kokonaispaino tieliikennekäytössä (vaikkakin vain työlaitteiden kuljetuksessa)?

Olikos se vastaavasti maataloustraktorissa 1x vai 2x omapaino vai miten?
 
a) enintään kaksi kertaa traktorin omamassan suuruinen, jolleivät b–c kohdassa tarkoitetut ehdot täyty;

b) enintään 2,6 kertaa traktorin omamassan suuruinen, jos vetokoukkuun kohdistuu pystysuuntainen voima, jonka suuruus on vähintään 15 prosenttia hinattavan ajoneuvon kytkentämassasta, tai jos traktorissa on jarrujärjestelmä, jota käyttäen pelkällä traktorilla suurimmilla 3 momentissa tarkoitetuilla lisäpainoilla varustettuna saavutetaan vähintään 3,5 m/s2 hidastuvuus; tai

c) enintään kolme kertaa traktorin omamassan suuruinen, jos perävaunussa on traktorin jarrupolkimesta säätyvät jarrut. (= Jarruventtiili)

2. Muuhun kuin liikennetraktoriin kytkettävän hinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa 1 momentin rajoissa olla enintään 10 tonnia. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta polttoainemaksusta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa.

3. Traktoriin kytkettävän hinattavan ajoneuvon kytkentämassaa määrättäessä saa traktorin omamassassa ottaa huomioon valmistajan suosituksen mukaisesti asennetut lisäpainot ja -rakenteet, kuitenkin enintään kolmasosan traktorin rekisteriin merkitystä omamassasta.

Jos esim. traktorin omamassa on 4200 kiloa (1690 4WD), voidaan laskentapainona kytkentämassaa laskettaessa käyttää maksimissaan 5586 kiloa.


4. Traktoriin kytkettyyn perävaunuun saa kytkeä kytkentämassaltaan pienemmän perävaunun tai vastaavan maatalouteen käytettävän hinattavan ajoneuvon. Perävaunujen tai perävaunun ja hinattavan ajoneuvon yhteenlaskettu kytkentämassa ei saa ylittää etummaisen perävaunun rakenteen perusteella määräytyvää 1 momentissa tarkoitettua massaa. (18.6.1993/531)


Perävaunua tiellä kuljetettaessa ei sen telille kohdistuva massa saa ylittää seuraavia arvoja:

a) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11 t
b) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 metriä 16 t
c) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä 18 t
d) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä 20 t
e) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on enintään 1,3 metriä 21 t
f) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä 24 t
g) neli- tai useampiakselinen teli 24 t
 
Eli jos tuo traktorin sääntö sopii sellaisenaan moottorityökoneeseen, niin normi Avantilla saa sellaisen 2000 - 3000 kg hyötykärrykuorman. Plus kauhaan vaikka 1000kg.

Työlaitteita ei taida kukaan noin paljoa kuljettaa (no painepesurin parilla vesikontilla juuri pääsee limiittiin)
Entäs jos on hiekottaja keulalla? Silloin kai lakitekstiä hipoen voisi myös kuskata soraakin sen 1-2 mottia kärryssä.
 
exjko sanoi:
Eli jos tuo traktorin sääntö sopii sellaisenaan moottorityökoneeseen, niin normi Avantilla saa sellaisen 2000 - 3000 kg hyötykärrykuorman. Plus kauhaan vaikka 1000kg.
Kauha ei oo kuljetusväline. Kauhalla kuljettamisesta voi saada sakot liikenteessä virkaintoiselta. Oletan että siin saa kuitenkin hyvin kiinnitettynä kuljettaa jotain. Kuten esimerkiksi rehupihdeissä tuorerehupaalia saa kuskata.

Hiekkaa tms. ei saa kuljettaa.
 
[/quote]
Kauha ei oo kuljetusväline. Kauhalla kuljettamisesta voi saada sakot liikenteessä virkaintoiselta. Oletan että siin saa kuitenkin hyvin kiinnitettynä kuljettaa jotain. Kuten esimerkiksi rehupihdeissä tuorerehupaalia saa kuskata.

edellyttäen että päätoimeentulosi on maatalous :roll:
en oo asiasta kyllä ihan 100varma mutta olen käsittänyt että maajussit saa suorittaa kaikki ajot löpöllä,koska se on niitten elinkeino tai jotain :?:
 
Traktori maa- ja metsätalouskäytössä
Traktoria (maataloustraktori, liikennetraktori) saa käyttää polttoainemaksua suorittamatta maa- ja metsätaloudessa. Tämä koskee kaikkia traktoreiksi luokiteltavia ajoneuvoja riippumatta esimerkiksi niiden omistussuhteista. Siten kysymykseen voi tulla yhtä hyvin maatilatalouden harjoittajan kuin esimerkiksi koneurakoitsijan traktori, kunhan sitä vain käytetään maa- ja metsätaloudessa. Polttoainemaksun alaisuus ratkaistaan yksinomaan traktorin käyttötarkoituksen perusteella.

Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta taikka maa- ja metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä.

Esimerkkejä polttoainemaksusta vapaista kuljetuksista:

• siementen, lannoitteiden, maanparannusaineiden, väkirehujen ja muiden maataloudessa tarvittavien hyödykkeiden kuljettaminen tilalle;
• lietteen siirto ja levitys omalle tai toisen maatalouden harjoittajan pellolle taikka lietteen kuljetus maatalouden harjoittajien yhteiseen säiliöön;
• maatalouden harjoittajan tuottaman maidon, lihan, viljan ja muiden vastaavien maataloustuotteiden kuljetus meijeriin, jalostamoon tai muulle sellaiselle ostajalle;
• muiden maataloudessa tarvittavien hyödykkeiden kuljetus, kun kuljetus tapahtuu maatalouden harjoittajan lukuun.

Jos meijerituotteita kuljetetaan meijeristä esimerkiksi kauppaliikkeisiin tai kouluihin, traktorissa on käytettävä dieselöljyä tai maksettava polttoainemaksu. Samoin, jos kauppaliike kuljettaa maatilalle esimerkiksi siemeniä tai väkirehua ja kuljetuksesta peritään korvaus, kysymyksessä on polttoainemaksun alainen kuljetus.

eli jos sen paalinsiirron voi virallisesti laskutaa maatilan isännältä niin sitä paalia saa kuskata.....
 
Hei kaikki

Kyllä riittää Sipilällä työtä normienpurkutalkoissa - jos kaikki edellämainitut ovat oikeasti totta. Ajakaamme kaikki selkeää linjaa, jossa talonpoikaisjärkeä käyttäen a) käytämme pienkuormaajia halvimmalla mahdollisessa polttoaineella, b) teemme työt siten, että emme aiheuta itsellemme emmekä ulkopuolisille työsuojeluriskiä ja c) emme tuhoa ympäristöä. Näin riippumatta käytetäänkö kuormaajia taajamissa tai maaseudun rauhassa. Muita sääntöjä ei tulisi olla.

t. JJ
 

Uusimmat keskustelut