Kotitalousvähennys ilman ylärajaa | AvantClub - Keskustelupalsta

Petrus

Jäsen
Keskustelun aloittaja
2.9.2014
45
0
6
Espoo
Tämä ei liity mitenkään erityisesti Avanteihin, paitsi tietysti jos kotitalousvähennyksen alaista työtä tehdään sellaisella.

Monet remonttifirmat mainostavat töitään kertomalla, että töistä saa pariskunta jopa 4800€ vähennyksen vuodessa (2015 määrä). Tämä on tietysti totta, mutta siinä unohtuu se, että verolaki ei millään tavalla rajoita sitä, kuinka moni voi vähennyksen tehdä vaikkapa yhdestä isosta remontista. Lain mukaan vähennyksen voi nimittäin tehdä myös remotin teettäjän lapset, kasvattilapset, ottolapset sekä heidän puolisonsa. Vähennysoikeus ei liity mitenkään työkohteessa asumiseen tai siihen, käyttääkö vaikkapa vanhempien kesämökkiä jos sitä remontoidaan jne. Riittää että on jonkilainen suvun jäsen alenevassa polvessa tai naitu sukuun.

Esimerkkitapauksessa tehtiin iso remontti, ja työkustannukset jaettiin talossa asuvien vanhempien ja viiden lapsen kesken (yksi asui vielä kotona). Vanhemmat saivat maksimit, kukin lapsista maksoi kesätyötulojensa suhteessa, eikä heistä kenekään tarvinnut tuona vuonna maksaa veroja.

Pari lainausta verohallinnon sivuilta:

"Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä verovelvollisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Vähennyksen voi saada myös vastaavasta työstä, joka on tehty verovelvollisen ja hänen puolisonsa tai edesmenneen puolison vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa." http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotitalousvahennys(26052)

"Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös työtä, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa" Verolaki 127 a § kolmas momentti.

Toisin sanoen kotitalousvähennys antaa laajoja mahdollisuuksia verosuunnitteluun jos perheessä on veroa maksavia lapsia, lastenlapsia ja heidän puolisoitaan ja välit ovat kunnossa.
 

Uusimmat keskustelut